Daily Current Affairs 23 May 2021

 • 0

Daily Current Affairs 23 May 2021

Daily Current Affairs in Tamil

மே 23

தமிழ் செய்திகள்

உலக செய்திகள்

tnpsc portal current affairs

 • வெரிஸ்க் மேப்லெக்ராஃப்ட் (Verisk Maplecroft) அறிக்கையின்படி ‘சுற்றுச்சூழல் இடர் அவுட்லுக் 2021’ Environmental Risk outlook 2021 ன் படி உலகின் 100 சுற்றுச்சூழல் அபாயகரமான நகரங்களில் 43 நகரங்கள் இந்தியாவை கொண்டுள்ளது.
  • இந்தோனேசியாவின் ஜகார்த்தா உலகின் மிக ஆபத்தான நகரமாக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. டெல்லி மற்றும் சென்னை தொடர்ந்து உள்ளன.
  • உலகின் 100 ஆபத்தான நகரங்களில் 99 ஆசியாவிலும் (இந்தியாவில் 43 மற்றும் சீனாவில் 37) உள்ளன.
  • உலகின் 100 ஆபத்தான நகரங்களில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரே ஆசியரல்லாத நகரம் லிமா, பெருவில் உள்ளது.
  • ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ பாதுகாப்பு நகரமாக இடம் பிடித்தது.
  • உலகின் 576 மிகப்பெரிய நகர மையங்களை இந்த அறிக்கை கொண்டுள்ளது.
  • உலகின் 3 மிக சுற்றுசூழல் ஆபத்தான நகரங்கள்
   1. ஜகார்த்தா, இந்தோனேசியா
   2. டெல்லி, இந்தியா
   3. சென்னை, தமிழ்நாடு

current affairs tamil

 • சீனா ஹையாங்-2டி (எச்-ஒய்-2டி) பெருங்கடல் கண்காணிப்பு செயற்கை கோளை சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தியது. இது சீனாவின் கோபி பாலைவனத்தில் உள்ள ஜியுகுவான் செயற்கைக்கோள் வெளியீட்டு மையத்திலிருந்து லாங்மார்ச்-4பி ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டது.
  • HY-2D ஏற்கனவே ஏவப்பட்ட HY-2B & HY-2C செயற்கை கோள்களுடன் ஒரு விண்மீன் தொகுப்பை உருவாக்கும். இது சீனாவின் ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கடல்பேரழிகள் பற்றிய கணிப்பை ஆதரிக்கும்.
  • இந்த செயற்கை கோளை சீனா அகாடமி ஆஃப் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி உருவாக்கியுள்ளது.
  • இது லாங் மார்ச் ராக்கெட் தொடரின் 370 வது ஏவுதளமாகும்.
  • லாங் மார்ச் ராக்கெட் தொடரை ஷாங்காய் அகாடமி ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் டெக்னாலஜி உருவாக்கியது.
  • சீனாவின் ரோவர் ‘ஜீராங்’ 2021 மே மாதம் செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கியது. அமெரிக்காவுக்கு பிறகு செவ்வாய் கிரகத்தில் ரோவர் வைத்த 2 வது நாடு இதுவாகும்.

tnpsc current affairs

 • அட்லஸ் வி ராக்கெட் அமெரிக்க விண்வெளி படைக்கு எஸ்.பி.ஆர்.எஸ் ஜியோ 5 ஏவுகணை எச்சரிக்கை செயற்கைகோளை ஏவுகிறது.
  • SBRIS (Space-Based Infrared System) என்பது விண்வெளி அடிப்படையிலான அகச்சிவப்பு அமைப்பு. இது ஏவுகணை எச்சரிக்கை, ஏவுகணை போர்களம் மற்றும் பாதுகாப்பு தன்மைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • புளேரிடாவிலுள்ள கேப் கனாவெரல் விண்வெளி படை நிலையத்திலிருந்து அட்லஸ் வி ராக்கெட்டை ஏவியது. இது 2021 ம் ஆண்டின் முதல் ஏவுதளத்தைRead More…

 

All Month Current Affairs PDF  Here

 

Daily Current Affairs in English

May 23

English Current Affairs

International News

tnpsc portal current affairs

 • World’s 100 cities at greatest environmental risk, India has 43
  • Of the 100 most vulnerable cities, 99 are in Asia, according to the report released on Thursday. Of those, 37 are in China and 43 are in India, the world’s first and third biggest emitters of greenhouse gases respectively. Globally, 1.5 billion people live in 414 cities that are at high risk from pollution, water shortages, extreme heat, natural hazards and the physical impacts of climate change.
  • Jakarta, the capital of Indonesia, topped the list of combined risk based on all nine factors analyzed by Verisk Maplecroft. India is home to 13 of the 20 riskiest cities in the world, a result of its extreme levels of air and water pollution.
  • China’s flood-prone Guangzhou and Dongguan topped the list of cities facing threats from natural hazards, followed by.
  • Japan’s Osaka and Tokyo for being vulnerable to earthquakes and typhoons.

current affairs tamil

 • China successfully launches new ocean observation satellite Haiyang-2D
  • China on Wednesday successfully sent a new ocean-monitoring satellite into orbit as part of its effort to build an all-weather and round-the-clock dynamic ocean environment monitoring system which would provide early warning on marine disasters.
  • The satellite was launched by a Long March-4B rocket carrying the Haiyang-2D (HY-2D) satellite from the Jiuquan Satellite Launch Centre in northwest China.
   Uses:
  • The HY-2D will form a constellation with the HY-2B and HY-2C satellites to build an all-weather and round-the-clock dynamic ocean environment monitoring system of high frequency and medium and large scale

tnpsc current affairs

 • Atlas V rocket launches SBIRS Geo-5 missile warning satellite for US Space Force
  • The United Launch Alliance launched the Atlas V rocket from Cape Canaveral Space Force Station, Florida. The Atlas V rocket carried SBRIS Geo-5 Missile Warning Satellite. The full form of SBRIS is the Space-Based Infrared System. It is designed for missile warning, missile battlespace and defence characterization.
  • SBRIS is basically a Space Tracking and Surveillance System. SBRIS was designed to meet the Infrared Space Surveillance of the United States Space Force System. In 2020 alone, the SBRIS satellites detected more than a thousand missiles.Highlights of Satellite
  • The satellite will provide key capabilities in missile warning, battlespace, missile defence. It weighs 4,850 kilograms. As of 2018, ten SBRIS satellites were launched.
  • Atlas V is a two-stage rocket. It is fueled with rocket grade kerosene and liquid oxygen in its first stage and hydrogen and liquid oxygen in the second stage.
  • The rocket put SBRIS at a height of 35,753Read More…

Leave a Reply

FaceBook Updates

Call Us