Daily Current Affairs 07 May 2021

 • 0

Daily Current Affairs 07 May 2021

Daily Current Affairs in Tamil

மே 07

தமிழ் செய்திகள்

உலக செய்திகள்

tnpsc portal current affairs

 • ஆரியபட்டா ஆராய்ச்சி நிறுவன கண்காணிப்பு அறிவியல் நிறுவனத்தில் (ARIES – Aryabhatta Research Institute of observational sciences) “ஆதித்யா – எல் 1 ஆதரவு செல்” நிறுவப்பட்டுள்ளது.
  • 2021ல் ARIES மற்றும் ISRO இடையே ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.
  • இஸ்ரோ தலைமையிலான ஆதித்யா – எல் 1 மிஷன் சூரியனை கண்காணிக்க விண்வெளி அடிப்படையிலான ஆய்வகத்தை அமைப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
  • 2022ல் ஏவப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • “ஆதித்யா – எல் 1 ஆதரவு செல்” உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஹல்த்வானியில் உள்ள போக்குவரத்து வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

current affairs tamil

 • 78 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் 3 வயது குழந்தையின் கல்லறை, கென்யா நாட்டில் ஒரு குகையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • விஞ்ஞானிகள் அக்குழந்தையை ‘மடொடொ’ என பெயரிடுகிறார்.
  • மடொடொ என்றால் ஸ்வாஹிலி மொழியில் ‘அந்த குழந்தை’ என்று பொருள்.

 

தேசிய செய்திகள்

tnpsc current affairs

 • இந்தியாவில் மருத்துவ முறையை வலுப்படுத்துவது மற்றும் ஆக்சிஜன் விநியோக சங்கிலிகள் போன்ற COVID-19 எதிர்ப்பு முயற்சிகளுக்கு உதவுவதற்காக ஆயுதப்படைகள் ‘CO-JEET’ என்ற நடவடிக்கையை தொடங்கி உள்ளது.
  • கோ-ஜீட் திட்டத்தின் கீழ் இராணுவம், இந்திய விமானப்படை மற்றும் கடற்படை ஆகிய 3 பிரிவுகளின் பணியாளர்கள் ஆக்சிஜன் விநியோக சங்கிலிகளை மீட்டெடுக்கவும், கோவிட் படுக்கைகளை அமைக்கவும் உதவிகளைRead More…

 

All Month Current Affairs PDF  Here

 

Daily Current Affairs in English

May 07

English Current Affairs

International News

tnpsc portal current affairs

 • ISRO signs MoU with ARIES
  • The Indian Space Research Organization (ISRO) has entered into an agreement with Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES) for cooperation in the field of Space Situational Awareness (SSA) and Astrophysics.
  • The Memorandum of Understanding was signed by R Umamaheswaran, Scientific Secretary of ISRO and Dipankar Banerjee, Director of ARIES, Nainital through videoconference mode at ISRO and ARIES.
  • Mou will make the way for future collaborations between ISRO and ARIES in setting up optical telescope observational facilities for space object tracking, R&D studies in space weather, astrophysics and Near-Earth Object (NEO).
  • ARIES headquarters located in Nainital, Uttarkhand.

current affairs tamil

 • Africa’s Oldest Human Burial site Discovered
  • Scientists have found the oldest-known human burial in Africa, dating to about 78,000 years agonear the Kenyan coast. The remains of the child, who was between 2 ½ and 3 years old, laid to rest with a pillow were found in the cave.They nicknamed the youngster ‘Mtoto,’ meaning ‘child’ in Swahili.

 

National News

tnpsc current affairs

 • “CO-JEET” launched by Armed Forces to fight Covid-19
  • Armed forces have launched operation ‘CO-JEET’ to aid anti-Covid-19 efforts like strengthening medical infrastructure and oxygen supply chains, as well as take measures to ensure mental well-being of people.
  • Lt Gen Kanitkar, who is the third woman to become a three-star general in the armed forces, is working round the clock to strategise and monitor steps to provide relief toRead More..

Leave a Reply

Call Us